Dejwy a Lucie - titulek
Dejwy a Lucie - titulek2
Novinky
Cestování
Software
Odkazy
Kniha návštěv
Kontakt

[Dejwy a Lucie] - [Software] - [AUTORUN.INF]

AUTORUN.INF

Popis formátu souboru pro automatickou akci po vložení CD

Pokud je soubor AUTORUN.INF umístěn v kořenovém adresáři CD-ROM, při vložení CD do mechaniky se ve Windows 9x/ME/NT/2k automaticky spustí program určený parametrem OPEN a disk bude zobrazován s ikonou danou parametrem ICON. Disk lze pomocí Autorun spustit kliknutím na něm pravým tlačítkem a z menu vybrat Hrát automaticky. Volbu automatického spouštění vloženého CD-ROM lze uživatelsky vypnout v Ovládací panely - Systém, karta Správce zařízení, CDROM - váš typ - Vlastnosti, karta Nastavení. Zde se vypne nezaškrtnutím políčka Automatické oznámení. Funguje také s pevnými disky!.

Kromě ikony a automaticky spouštěného programu je možné definovat také další položky v menu pravého tlačítka příslušného disku.

Formát

Textový soubor ve formátu ASCII, řádky jsou ukončeny CRLF (=Enter).

[autorun]
open = jméno aplikace
icon = aplikace nebo dll, pořadí ikony
shell\jméno = položka menu
shell\jméno\command = příkaz položky

OPEN=jméno aplikace
Jjméno aplikace je program, který se nalézá v kořenové složce disku
OPEN=aplikace.exe

Pokud není v kořenové složce, musí na něj být uvedena relativní cesta (bez písmene disku)
OPEN=data\aplikace.exe

ICON=aplikace nebo dll, pořadí ikony
Aplikace nebo dll je soubor, který obsahuje ikony. Pokud není v kořenovém adresáři, musí být uvedena relativní cesta.
Pořadí ikony je její pořadí v souboru. Některé soubory (pifmgr.dll) obsahují více ikon, pak můžeme určit, která z nich se použije. Pokud se neuvede, použije se první ikona. Ikony jsou číslovány od 0, takže třetí ikona má číslo 2.
ICON=aplikace.exe,2

SHELL\JMENO=položka menu
Položka menu se objeví v menu pravého tlačítka po kliknutí na disk pravým tlačítkem myši. Jméno položky je libovolné.
SHELL\PRVNI=Spusť 1. hru

SHELL\JMENO\COMMAND=příkaz položky
Příkaz položky je příkaz, který se provede při vybrání položky se shodným JMENO z menu pravého tlačítka myši.
SHELL\PRVNI\COMMAND=game\start.exe

Další klíče

DEFAULTICON=absolutní cesta k ikoně
Pokud si nepřejeme ikonu ze souboru z CD nebo standardní, můžeme uvést absolutní cestu k ikoně. K soborům v adresářích WINDOWS a WINDOWS\SYSTEM nemusíme cestu zadávat.
DEFAULTICON=pifmgr.dll, 5

SHELL=jméno položky
Jméno položky v seznamu, která bude spuštěna při dvojím kliknutí. Pokud žádné nebude uvedeno, bude použito autorun.
SHELL=prvni

Příklad

[autorun]
open = aplikace.exe
icon = aplikace.exe, 1
shell\config = &Konfigurace...
shell\config\command = setup.exe /c
shell\instal = &Instalace...
shell\instal\command = setup.exe /i
shell\cti = Čti mě
shell\cti\command = notepad.exe help\ctime.txt
shell\help = &Nápověda
shell\help\command = winhlp32.exe help\aplikace.hlp

Tyto řádky znamenají toto:

OPEN - Základní akcí je spuštění programu aplikace.exe
ICON - CD bude zobrazováno s ikonou číslo 1 (=druhá ikona - číslování od 0) ze souboru aplikace.exe

SHELL - Do menu pravého tlačítka budou přidány 4 řádky:

Konfigurace... čímž se spustí setup.exe s parametrem /c
Instalace tím se spustí setup.exe s parametrem /i
Čti mě tím se spustí poznámkový blok s načteným souborem ctime.txt ze složky help
Nápověda tím se spustí soubor nápovědy aplikace.hlp ze složky help

Dotazy a odpovědi:

Jak to funguje pro pevné disky a k čemu to může být?
Úplně stejně jako pro CD. Jenže pevný disk se nevkládá za běhu, tak nemůže existovat ani reakce na tuto nesmyslnou akci. Smysl to může mít např. ve vytvoření různých ikon pro různé disky pomocí klíče DEFAULTICON. Pokud uvedeme i klíč OPEN, tak se v okně Tento počítač po dvojkliku na ikoně disku provede spuštění programu daného klíčem OPEN namísto zobrazení obsahu disku, což asi málokdy budeme chtít.

Do kořenového adresáře jsem překopíroval soubor autorun.inf i všechny potřebné soubory a po dvojkliku na disku se mi zobrazil normální obsah disku. I ikona disku je stále stejná a jsem si jist, že vše mám správně. Musím počítač vždy restartovat, aby začal používat autorun pro pevné disky?
Ano, po umístění souboru autorun.inf do kořenové složky disku se skutečně ihned neprojeví změna akce, kterou by počítač měl po dvojkliku vykonávat. Řešením je restart, ale to je poněkud zdlouhavé. Lepší je otevřít okno Tento počítač a pomocí klávesy F5 obnovit informace o discích. Tím se projeví i přítomnost nebo změny v souboru aurorun.inf. Bohužel u systémů Windows2000/XP obnova pomocí F5 nefunguje a je nutný restart nebo ve Správci disků odebrat a poté zase přidat písmeno příslušnému disku (oddílu disku).

Je docela nepříjemné použití pevného disku s už jistou strukturou adresářů pro zkoušení autorun. Nešel by použít starý příkaz SUBST?
Ano, je to možné, ale ne vždy mi to funguje ve Win95 starších než Win95 OSR2.

Syntaxe příkazu SUBST:

SUBST [jednotka1: [jednotka2:]cesta]
SUBST jednotka1: /D

jednotka1: Určuje virtuální jednotku, ke které se přiřadí cesta.
[jednotka2:]cesta Určuje fyzickou jednotku a cestu, které se přiřadí virtuální jednotce.
/D Odstraní substituovanou (virtuální) jednotku.

Příkaz SUBST bez parametrů zobrazí aktuální seznam virtuálních jednotek.

Zdroje

1000 File Formats 3.0 - soubor nápovědy (již nemá svou webovou stránku)
Microsoft

Rád uvítám návrh na jakékoliv zlepšení a doplnění informací. Pište nebo použijte kontaktní formulář.

 

Design by Dejwy (c)2003
Poslat email Dejwymu Poslat email Lucii