Dejwy a Lucie - titulek
Dejwy a Lucie - titulek2
Novinky
Cestování
Software
Odkazy
Kniha návštěv
Kontakt

[Dejwy a Lucie] - [Software] - [CDLogo]

CDLogo 1.3

Stáhnout na disk
(200 kB)

18.11.2001
freeware

Popis
Zobrazení loga (obrázku) po vložení CD do mechaniky. Po zmizení loga umožňuje spustit další program. Efektní pro vlastní vypalovaná CD - vlastní logo působí mile a profesionálně.

Funkce
Obrázek zadaný jako parametr v souboru autorun.inf zobrazí na dobu určenou druhým parametrem. Pokud není doba určena, zobrazí obrázek na 5s. Obrázek musí být ve formátu BMP nebo JPG. Po uplynutí nastavené doby umožňuje spustit další program podle definice v souboru autorun.inf. Například internetový prohlížeč pomocí programu AsocRun apod. Kolem obrázku může a nemusí být standardní okraj okna.

První parametr určuje soubor s logem či obrázkem ve formátu BMP nebo JPG.
Druhý parametr znamená dobu v sekundách, po níž bude logo viditelné.
Třetí parametr určuje, zda potlačíme kolem obrázku standardní windowsovský okraj.

CDLogo.exe logo.jpg 10 ...  zobrazí logo ze souboru logo.jpg na 10 sekund
CDLogo.exe data/obr.bmp 7 ...  zobrazí logo ze souboru obr.bmp, který se nachází ve složce data na 7 sekund. (Nikdy neuvádějte jméno disku)
CDLogo.exe obr.bmp /noborder ... zobrazí logo ze souboru obr.bmp na standardních 5 sekund a kolem něj nevytvoří okraj.

Logo lze také před uplynutím času zavřít kliknutím na něm.

Doporučení
Obrázky vytvářejte ne příliš veliké (cca do 400*300), jsou lidé, kteří stále používají režim 640*480 (i když je jich již velmi poskrovnu)!
Formát JPG se načítá několikanásobně pomaleji, což je znát při velkých obrázcích na pomalejších počítačích (486 - ale to už dnes málokdo vlastní), proto pro velké obrázky preferujte formát BMP.

Upozornění
1. Nikdy nezadávejte plnou cestu s písmenem jednotky, nevíte jaké uživatel má. Ne každý má CD-ROM jako D:
2. Pokud používáte cestu nebo soubor v jehož názvu se vyskytují mezery, musíte zadat parametr v uvozovkách (OPEN=CDLogo.exe "můj obrázek.bmp")

Instalace
Na CD (do složky, z k které budete CD vyrábět) do kořenové složky (rootu) nebo do nějaké podsložky se umístí soubor CDLogo.exe. Dále umístěte na to samé místo nebo i do jiné složky, Váš soubor s logem ve formátu BMP nebo JPG. Pokud spouštíte po ukončení programu CDLogo ještě jiný program, přidejte ho tam se všemi jeho součástmi také. A naposledy vždy do kořenového adresáře soubor Autorun.inf a v něm text:

[Autorun]
OPEN=CDLogo.exe obrazek.bmp 10
ICON=CDLogo.exe
zobrazí soubor obrazek.bmp na 10 sekund

 

Potlačení okraje kolem obrázku:

[Autorun]
OPEN=CDLogo.exe obrazek.bmp 10 /noborder
ICON=CDLogo.exe
zobrazí soubor obrazek.bmp na 10 sekund a potlačí zobrazení okraje

 

Můžeme umístit program i s obrázkem do jiné složky:

[Autorun]
OPEN=data\CDLogo.exe data\obrazek.bmp 10
ICON=data\CDLogo.exe
zobrazí soubor obrazek.bmp umístěný ve složce data na 10 sekund

 

Případně spustit jiný program po zmizení loga:

[Autorun]
OPEN=data\CDLogo.exe data\obrazek.bmp 6
ICON=data\CDLogo.exe
NEXT=data\AsocRun.exe data\index.htm
zobrazí soubor obrazek.bmp umístěný ve složce data na 6 sekund a po upynutí této doby spustí program AsocRun pro zobrazení HTML stránky asociovaným programem

 

Upozorňuji, že klíčové slovo NEXT dokáže využít jen můj program CDLogo, tento klíč ve standardní definici formátu Autorun.inf není, proto se s jiným programem použít nedá!

Historie
1.3 - přidána možnost potlačení zobrazení okraje kolem obrázku/loga
1.2 - první na Internetu přístupná odladěná verze
1.0 - první release

Rád uvítám návrh na jakékoliv zlepšení. Pište nebo použijte kontaktní formulář.

 

Design by Dejwy (c)2003
Poslat email Dejwymu Poslat email Lucii